Meniu Uždaryti

Mūsų vizija ir misija

 

Mūsų vizija

Atvira pokyčiams, nuolat tobulėjanti, inovatyvi, bendruomeniška ugdymo įstaiga, siekianti kiekvieno vaiko gerovės ir jo ugdymo(si) kokybės.

 

Misija

Vilniaus lopšelis-darželis „Lazdynėlis“ – ugdymo įstaiga, kuri realizuoja Lietuvos švietimo misiją: suteikti kiekvienam su Lietuva save susiejusiam asmeniui savarankiško ir aktyvaus gyvenimo pagrindus, padėti nuolat tobulinti savo gebėjimus tapti visaverčiu demokratinės visuomenės nariu, aktyviai dalyvaujančiu socialiniame, ekonominiame ir kultūriniame gyvenime, – savo veiklos apibrėžtame ugdymo segmente.

 

Vertybės

Mūsų bendruomenė vadovaujasi šiais pagrindiniais įsitikinimais ir principais:

  • Pagarbus ir atviras bendravimas
  • Bendradarbiavimas
  • Kiekvieno vaiko individualumas
  • Atsakomybė
  • Pagalba

 

 

Skip to content