Meniu Uždaryti

Mūsų vizija ir misija

 

Mūsų vizija

Kūrybinga, motyvuojanti, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas ugdymo įstaiga, siekianti ugdyti savarankišką, sugebančią atsakingai kurti  savo gyvenimą, visapusišką, galinčią pritaikyti įgytas žinias, sugebėjimus ir kompetencijas besikeičiančioje visuomenėje, realizuojančią mokymosi visą gyvenimą idėją, mokančią įsitvirtinti Lietuvos ir Europos kultūros erdvėje jaunąją kartą.

 

Misija

Užtikrinti valstybės, savivaldybės deleguotų funkcijų ir darželio veiklos prioritetų įgyvendinimą, garantuojantį sėkmingą pasirengimą mokytis mokykloje.

 

 

Skip to content