Meniu Uždaryti

Vaikų pietų poilsio organizavimas

Primename, kad vaikų poilsį ikimokyklinio ugdymo įstaigose reglamentuoja Lietuvos higienos normos HN 75:2016  „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 8 punktas „Jei vaikų ugdymas vykdomas ilgiau nei 4 val., turi būti  organizuojamas vaikų maitinimas ir poilsis tam skirtose patalpose ir (ar) pritaikytose erdvėse“.

Atkreipiame dėmesį, kad priverstinio miego darželyje netaikome, nes tai prieštarauja mūsų šiuolaikiniam psichologiniam pedagoginiam požiūriui į vaikų ugdymą. Suprantame, kad kiekvienos šeimos situacija šiuo klausimu yra skirtinga, todėl pirmiausia mes kalbamės, stebime, įvertiname esamas aplinkybes, ieškome bendrų sprendimų, orientuojantis į kiekvieno vaiko individualius poreikius.

Esame suinteresuoti, kad vaikai mūsų darželyje jaustųsi gerai. Dėl pietų poilsio organizavimo Įstaigos tarybos ir Pedagogų posėdžiuose buvo priimti tokie bendri susitarimai:

  • Aptarti individualiai su kiekvieno vaiko tėvais jo/jos miego poreikį, dienos (jei vaikas miega namuose) ir nakties miego ritmą ir miego ritualus.
  • Pietų poilsio laikas darželyje organizuojamas visada tuo pačiu laiku. Tai laikas skirtas vaikams pailsėti tiek fiziškai, tiek kognityviai (protiškai).
  • Pietų poilsio laikas mūsų darželyje turi ritualą, kurį sudaro: 1) rūbų pasikeitimas į pižamą ar tiesiog viršutinių rūbų nusirengimas; 2) miego žaislo, jei tokį turi, pasiėmimas kartu su savimi į poilsio patalpą; 3) pedagogo skaitomos ar pasakojamos istorijos klausymas gulint, sėdint lovoje ar tiesiog sėdint ant sėdmaišio, poilsis klausantis ramios muzikos. Jei vaikas iki 30 min. buvimo poilsio patalpoje (skaitomų pasakų, klausomos muzikos metu ir t. t.) neužmiega, jam/jai pasiūloma užsiimti ramia veikla kitoje grupės patalpoje, kuri netrukdytų kitiems vaikams ilsėtis. Tai turėtų būti minimaliai pažintinius procesus stimuliuojanti veikla, kuri labiau veiktų atpalaiduojančiai: piešimas ar koliažo darymas, žaidimas su plastilinu/modelinu ar kinetiniu smėliu, muzikos su ausinėmis klausymas, paveikslėlių, knygų vartymas ir t. t.
  • Jei susiburia vaikų grupė atskirtoje erdvėje, galima: skaityti pasakas, daryti kvėpavimo pratimus (medituoti), kartu piešti.
  • Jau pabudusius vaikus pakeliame, nelaukiame paskutinės pietų poilsio pabaigos minutės.
  • Vyresnio amžiaus vaikų grupėse galima trumpinti poilsio laiką.

Skip to content