Meniu Uždaryti

Vaikų pietų poilsio organizavimas

Primename, kad vaikų poilsį ikimokyklinio ugdymo įstaigose reglamentuoja Lietuvos higienos normos HN 75:2016  „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 8 punktas „Jei vaikų ugdymas vykdomas ilgiau nei 4 val., turi būti  organizuojamas vaikų maitinimas ir poilsis tam skirtose patalpose ir (ar) pritaikytose erdvėse“.

Atkreipiame dėmesį, kad priverstinio miego darželyje netaikome, nes tai prieštarauja mūsų šiuolaikiniam psichologiniam pedagoginiam požiūriui į vaikų ugdymą. Suprantame, kad kiekvienos šeimos situacija šiuo klausimu yra skirtinga, todėl pirmiausia mes kalbamės, stebime, įvertiname esamas aplinkybes, ieškome bendrų sprendimų, orientuojantis į kiekvieno vaiko individualius poreikius.

Esame suinteresuoti, kad vaikai mūsų darželyje jaustųsi gerai. Dėl pietų poilsio organizavimo Įstaigos tarybos ir Pedagogų posėdžiuose buvo priimti tokie bendri susitarimai:

  • Aptarti individualiai su kiekvieno vaiko tėvais jo/jos miego poreikį, dienos (jei vaikas miega namuose) ir nakties miego ritmą ir miego ritualus.
  • Pietų poilsio laikas darželyje organizuojamas visada tuo pačiu laiku. Tai laikas skirtas vaikams pailsėti tiek fiziškai, tiek kognityviai (protiškai).
  • Pietų poilsio laikas mūsų darželyje turi ritualą, kurį sudaro: 1) rūbų pasikeitimas į pižamą ar tiesiog viršutinių rūbų nusirengimas; 2) miego žaislo, jei tokį turi, pasiėmimas kartu su savimi į lovą; 3) pedagogo skaitomos ar pasakojamos istorijos klausymas gulint lovoje; 4) poilsis lovoje miegant ar klausantis ramios muzikos. Jei vaikas po 30 – 40 min. poilsio lovoje (skaitomų pasakų, klausomos muzikos metu ir t. t.) neužmiega, jam/jai pasiūloma keltis ir užsiimti ramia veikla, kuri netrukdytų kitiems vaikams ilsėtis. Tai turėtų būti minimaliai pažintinius procesus stimuliuojanti veikla, kuri labiau veiktų atpalaiduojančiai: piešimas ar koliažo darymas, žaidimas su plastilinu/modelinu ar kinetiniu smėliu, muzikos su ausinėmis klausymas, paveikslėlių, knygų vartymas ir t. t.
  • Jei susiburia vaikų grupė atskirtoje erdvėje, galima: skaityti pasakas, daryti kvėpavimo pratimus (medituoti), kartu piešti.
  • Jau pabudusius vaikus pakeliame, nelaukiame paskutinės pietų poilsio pabaigos minutės.
  • Vyresnio amžiaus vaikų grupėse galima trumpinti poilsio laiką.

Skip to content