Meniu Uždaryti

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija 
www.smm.lt

Vaiko raidos centras 
www.raida.lt

Paramos vaikams centras
www.pvc.lt/lt/

VĮ Vaikų linija
www.vaikulinija.lt

Asociacija „Kitoks vaikas“ 
www.kitoksvaikas.lt

Nemokama internetinė biblioteka 
www.nemokamosknygos.lt

Viskas, kas aktualu šeimai 
www.mususeima.lt
www.augink.lt
www.geramama.lt
www.seimoms.lt
www.ikimokyklinis.lt

Vilniaus miesto savivaldybė 
www.vilnius.lt

Civilinės saugos mokomieji filmai
www.ugm.lt/lt/video_galerija/civilines_saugos_mokomieji_filmai.html

TEISINĖ INFORMACIJA:

Švietimo įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105

Vaikų teisių konvencija
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.19848

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397/asr

Skip to content