Meniu Uždaryti

Maitinimas

Mėgstame skanų, įvairų ir sveiką maistą. Vertiname ekologišką ir lietuvišką produkciją. Bendradarbiaujame su „Pienas vaikams“, „Vaisiai vaikams“ paramomis. Pagal programą vaikams yra tiekiami ekologiški arba pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą išauginti (pagaminti) produktai: obuoliai, morkos, obuolių sultys ir pieno gaminiai – geriamasis pienas, jogurtas bei sūrio lazdelės.

Maistas kiekvieną dieną gaminamas Vilniaus lopšelio-darželio „Lazdynėlis“ virtuvėje.

Vaikai maitinami 3 kartus per dieną: pusryčiai, pietūs ir vakarienė.

Maisto produktus įstaigai tiekia: UAB SANITEX, UAB OFFICEDAY, UAB HANDELSHUS, UAB LAUSKESTA, AB ŽEMAITIJOS PIENAS.

Mėnesio meniu rasite apačioje įkeltoje nuorodoje 😊

😊 Skatiname vaikų gimtadienius švęsti sveikai, todėl prašome vaikų gimtadienio proga vaikus vaišinti tik vaisiais ir uogomis. Dėkojame mūsų kūrybiškiems Tėvams:

Norime atkreipti dėmesį, kad sutartis su vaiko atstovais pagal įstatymą dėl vaiko maitinimo iš namų atsineštu maistu, už maisto saugą ir kokybę atsako vaiko atstovai pagal įstatymą. Sutartyje dėl vaiko maitinimo iš namų atsineštu maistu turi būti nuostata apie draudžiamus atnešti maisto produktus, išvardytus Tvarkos aprašo 19 punkte. Sutartis dėl vaiko maitinimo iš namų atsineštu maistu turi teisę sudaryti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančios įstaigos, veiklą vykdančios lauko sąlygomis (toliau ‒ lauko darželiai), arba kuriose ugdomi vaikai, kuriems reikalingas pritaikytas maitinimas, taip pat ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančios įstaigos, veiklą vykdančios karantino, ekstremalių situacijų, ekstremalių įvykių, įvykių metu.

Taip pat, jeigu vaiko atstovai pateikia gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. E027-1) dėl pritaikyto maitinimo, arba nori papildomai įdėti maisto vaikui, turi atitikti šiuos Tvarkos aprašo reikalavimus:

32.5. jei pritaikyto maitinimo patiekalų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančios įstaigos virtuvėje pagaminti nėra galimybių, vaikai, kuriems skirtas pritaikytas maitinimas, gali būti maitinami tą dieną savo iš namų atneštu maistu. Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančios įstaigos iš namų atneštą maistą turi laikyti ir patiekti tinkamos temperatūros;

32.6. jei vaiko atstovai pagal įstatymą vaikui įdeda maisto papildomai, įdėtas maistas turi atitikti Tvarkos aprašo 19 punkto reikalavimus.

Tvarkos aprašo nuorodahttps://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986/asr

Informacija dėl nemokamų pietų skyrimo priešmokyklinukams

Informuojame, kad nuo 2021 m. liepos 1 d. įsigalioja Socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos priešmokyklinukams nemokami pietūs mokyklose, įskaitant ikimokyklinio ugdymo mokyklas, organizuojami be atskiro prašymo nevertinant gaunamų pajamų. Šiems mokiniams nemokami pietūs bus skiriami pagal mokinių sąrašą, kurį mokyklos administracija turės pateikti Savivaldybei. Tėvams prašymų dėl priešmokyklinukų nemokamų pietų teikti nereikia.

Pokyčiai maitinimo organizavime

Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje

Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje pakeitimo

Birželio mėn valgiaraštis

Valgiaraštis vaikam 1-3 m

Valgiaraštis vaikam 4-7 m

Skip to content