Meniu Uždaryti

Mūsų susitarimai

 

 • Prašome ugdyti ugdytinio pagarbą pedagogams, bendraamžiams bei įstaigos bendruomenės nariams.
 • Vaikus prašome atvesti iki 9.00 val. Jei vėluosite, susirgote ar dėl kitos priežasties neatvyksite, praneškite apie tai mokytojoms iki 8.30 val. grupės telefonu arba bendruoju darželio telefonu 8 (5) 2448046.
 • Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu nelankytos dienos yra pateisinamos (užpildoma ir pateikiama mokytojams speciali dokumento forma  „Pateisinimas dėl neatvykimo į ugdymo įstaigą”, esanti čia)
 • Grupę lanko tik sveiki vaikai – be slogos, kosulio ir be vaistų. Kiekvienais metais privalu pasirūpinti vaiko profilaktiniu sveikatos patikrinimu, kreipiantis į šeimos gydytoją (arba vaikų gydytoją) ir gydytoją odontologą.
 • Būtina informuoti apie bet kokius specialius ugdytinio poreikius (ugdymosi, maisto, alergijos ir pan.).
 • Darželio teritorijoje esanti automobilių stovėjimo aikštelė skirta vaikų žaidimams ir tarnybiniam transportui. Prašome nevažiuoti ir neužstatyti įvažiavimo į darželį vartų.
 • Būtinai įeidami ar išeidami uždarome lauko vartelius.
 • Vaikus palydime iki pat grupės durų – įsitikiname, kad vaikas tikrai pasiekė savo grupę, į ją įėjo ir jį pasitiko mokytojas arba mokytojo padėjėja.
 • Vaiką pasiimti, be Jūsų, gali tik pilnamečiai asmenys, nurodyti sutartyje.
 • Atėjus pasiimti vaiko, ypač lauke, svarbu prieiti prie mokytojo ir pasisveikinti, o pasiėmus vaiką, galite pabūti su kitomis šeimomis tam skirtoje vietoje pažymėtoje „Šeimos vieta“.
 • Prašome laiku, nustatyta tvarka ir terminais sumokėti nustatyto dydžio mokestį už teikiamas paslaugas.
 • Vaiko atstovas įsipareigoja neleisti ugdytiniui neštis į darželį mobiliųjų telefonų, fotoaparatų, elektroninių žaidimų, pinigų, aštrių daiktų ir pan., maisto produktų, galinčių sukelti pavojų vaikų sveikatai ir saugumui (saldumynų su kremu ar šokoladu, gėrimų su dažikliais, konservantais, saldikliais, bulvių traškučių ir pan. bei jokių vaistų ar maisto papildų).
 • Gerbti įstaigos darbuotojų ir kitų įstaigoje esančių asmenų privatumą ir teisę į duomenų apsaugą (slapta neįrašinėti vaizdo, garso įrašų, neskelbti ir kitaip neplatinti įstaigoje padarytų nuotraukų, vaizdo, garso įrašų, kuriose yra kitų fizinių asmenų duomenų, nesant šių asmenų sutikimo ar kito teisėto duomenų tvarkymo pagrindo).

 

Skip to content