Meniu Uždaryti

Mokestis už darželį ir kita tėvams aktuali informacija

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gruodžio 19 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1711 “Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo” pakeitimo” (toliau – Aprašas), kuriuo siekiant mažinti įstaigų ir tėvų administracinę naštą pakeistos Aprašo nuostatos dėl darželio nelankymą pateisinančių dokumentų pateikimo. Panaikintas dokumentų rinkimas iš trečiųjų asmenų norint pateisinti vaikų darželio nelankymą. Tėvams palikta prievolė apie neatvykimą informuoti įstaigą pirmą darželio nelankymo dieną ir per 3 dienas po atvykimo pateikti prašymą dėl mokesčio nemokėjimo.

Pakeistas Aprašo 11 punktas:
11. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:
11.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto savivaldybės socialinės pašalpos skyrimo faktą vaikui Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);
11.2. įstaiga uždaroma remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;
11.3. tėvai (globėjai) informuoja įstaigą pirmą nelankymo dieną ir per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos pateikia prašymą įstaigos nustatyta tvarka, kai vaikas nelanko įstaigos dėl:
11.3.1. tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki 18 arba vaikus iki 12 metų, suteikiamų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje numatytų papildomų poilsio dienų;
11.3.2. ligos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, tėvai apie tai turi informuoti įstaigą papildomai;
11.3.3. tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų;
11.3.4. prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje;
11.3.5. tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, darbo nuotoliniu būdu arba vykdomos individualios veiklos;
11.3.6. mokinių atostogų (jeigu vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje);
11.3.7. vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėnesiais);
11.3.8. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.);
11.3.9. priešmokyklinių grupių vaikų atostogų (jei tokios atostogos nustatytos atitinkamose grupėse);
11.3.10. kitų priežasčių.

 

Mokėjimo už ugdymo paslaugas atmintinė pagal įmokos kodą 31550

Mokestis už lopšelį-darželį mokamas vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 1-305 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo”:

Darželio mokesčių tvarka

Mokestį prašome sumokėti iki mėnesio 25 dienos ir apie apmokėjimą informuoti mokytojas.

Studentų (iki 24 metų), daugiavaikėms šeimoms ir vienišoms mamoms ar tėčiams taikoma 50% lengvata. Tai patvirtinama dokumentais. Prašymo formą galite parsisiųsti čia.

SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS 2022–2023 MOKSLO METAIS

https://vilnius.lt/lt/sveikata-ir-socialiniai-reikalai/socialine-parama-mokiniams-2022-2023-mokslo-metais/ Atkreipiame dėmesį, kad naujiems mokslo metams nelieka pašto dėžutės sis.ukraina, visi pareiškėjų prašymai dėl socialinės paramos mokiniams gali būti pateikiami šiais būdais:

  • – el. būdu www.spis.lt;
  • – atvykus į Klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.);
  • – prašymą atsiuntus paštu, Kauno g. 3, Vilnius; – Dėl maitinimo mokiniams organizavimo kreipiantis į mokyklos administraciją.

Prašymo-paraiškos formos SP-11 pildymo pavyzdis

Skip to content