Meniu Uždaryti

Ekstremalių situacijų valdymo planas

Ekstremaliųjų situacijų 2021–2023 m. prevencijos priemonių planas

Darbuotojų civilinės saugos mokymo planas

Įsakymas dėl ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano rengimo

Įsakymas dėl darbuotojų civilinės saugos mokymo plano patvirtinimo

Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Evakuaciniai planai:

1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 1A5, 1A6, 1A7, 2A1, 2A2, 2A3, 2A4

 

Vilniaus lopšelio – darželio „Lazdynėlis“ ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

Įsakymas dėl asmenų atsakingų už kalio jodido (ki) preparato saugojimą, laikymą ir dalinimą sąrašo, tvirtinimo

Įsakymas dėl atsakingo už civilinę saugą skyrimo

Įsakymas dėl atsakingo už informacijos perdavimą

Įsakymas dėl atsakingo už kolektyvinės apsaugos statinio patalpų paruošimą

Įsakymas dėl atsakomybių tarp institucijų paskirstymo suvestinės patvirtinimo

Įsakymas dėl civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo

Įsakymas dėl darbuotojų, atsakingų už gelbėjimo darbų ir evakavimo organizavimą ekstremaliosios situacijos atveju, tvirtinimo

Įsakymas dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės nuostatų patvirtinimo

Įsakymas dėl kalendorinio veiksmų plano patvirtinimo

Vilniaus lopšelio – darželio „Lazdynėlis“ civilinės saugos kalendorinis veiksmų planas

1 priedas. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė

2 priedas. Civilinės saugos sistemos pajėgų kontaktiniai duomenys

3 priedas. Materialinių išteklių žinynas

4 priedas. Perspėjimo apie įvykį schema

5 priedas. Keitimosi informacija apie įvykį schema

6 priedas. Darbuotojų kontaktinė informacija

7 priedas. Teritorijos ir (ar) pastato planas

8 priedas. Darbuotojų ir auklėtinių evakavimo schema

9 priedas. Informacija apie evakuotus darbuotojus ir/ar auklėtinius

10 priedas. Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės nuostatai

11 priedas. Atsakomybių tarp institucijų paskirstymo suvestinė

12 priedas. Veiksmai covid-19 metu, komunikavimas, planavimas, išteklių panaudojimas

13 priedas. Veiksmai baltarusijos astravo atominės elektrinės avarijos atveju

14 priedas. Įstaigos darbuotojų iškvietimo ekstremaliųjų situacijų metu registracijos kortelė

15 priedas. Veiksmai cheminio užteršimo atveju

16 priedas. Stabiliojo jodo preparatų saugojimas ir laikymas įstaigoje, bei dalijimo organizavimas galimos branduolinės ar radiologinės avarijos atveju

Skip to content