Meniu Uždaryti

Ekstremalių situacijų valdymo planas

Ekstremaliųjų situacijų 2022–2024 m. prevencijos priemonių planas

Darbuotojų civilinės saugos mokymo planas

Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas

 

Evakuaciniai planai:

1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 1A5, 1A6, 1A7, 2A1, 2A2, 2A3, 2A4

 

Vilniaus lopšelio – darželio „Lazdynėlis“ ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

Vilniaus lopšelio – darželio „Lazdynėlis“ civilinės saugos kalendorinis veiksmų planas

1 priedas. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė

2 priedas. Civilinės saugos sistemos pajėgų kontaktiniai duomenys

3 priedas. Materialinių išteklių žinynas

4 priedas. Perspėjimo apie įvykį schema

5 priedas. Keitimosi informacija apie įvykį schema

6 priedas. Darbuotojų kontaktinė informacija

7 priedas. Teritorijos ir (ar) pastato planas

8 priedas. Darbuotojų ir auklėtinių evakavimo schema

9 priedas. Informacija apie evakuotus darbuotojus ir/ar auklėtinius

10 priedas. Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės nuostatai

11 priedas. Atsakomybių tarp institucijų paskirstymo suvestinė

12 priedas. Veiksmai covid-19 metu, komunikavimas, planavimas, išteklių panaudojimas

13 priedas. Veiksmai baltarusijos astravo atominės elektrinės avarijos atveju

14 priedas. Įstaigos darbuotojų iškvietimo ekstremaliųjų situacijų metu registracijos kortelė

15 priedas. Veiksmai cheminio užteršimo atveju

16 priedas. Stabiliojo jodo preparatų saugojimas ir laikymas įstaigoje, bei dalijimo organizavimas galimos branduolinės ar radiologinės avarijos atveju

Skip to content